Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Slide1 Slide2 Slide3 Slide4
loading...

 

Širenje pristupa Europske unije pri pružanju osiguranja kvalitete visokog obrazovanja zemljama partnerima Proširivanje osiguranja kvalitete

 

Građani Europe imaju potrebu usklađivanja Europskog visokog obrazovanja u zemljama izvan Europske Unije (Rusija, Bjelorusija, Kazahstan, Ukrajina, Srbija, Crna Gora, itd). Ideja obrazovne kvalitete temelji se na međunarodnim standardima. Međutim, institucije se moraju suočiti s mnogim poteškoćama u implementaciji ISO standarda u visokom obrazovanju. Stoga opći cilj projekta je model EU obrazovne kvalitete koji će se primijeniti na nacionalnoj razini te prikupljanje pozitivne prakse kroz širenje tog modela i uspostavljanje osiguranja kvalitete.

 

Sljedeće aktivnosti koje će se obavljati tijekom ovog projekta su:

- Istraživanje kvalitete modela CQAF u državama partnerima
- Koncept eksploatacije CQAF modela u zemljama partnerima
- Prikupljanje resursa i promotivnih materijala
- Obuka trenera koji bi educirali primjenu CQAF modela na sveučilištima
- Izrada vodiča kvalitete visokog obrazovanja te rasprava na nacionalnoj razini
- Uspostavljanje procesa podrške CQAF modela i nadzora u zemljama partnerima
- Dodatna istraživanja o CQAF modelu kvalitete u zemljama partnerima te njegovoj primjeni prema načelima upravljanja kvalitetom.

 

Glavni rezultati projekta će biti:

- Bolje osiguranje kvalitete obrazovanja primjenom QM & CQAF modela na sveučilištima partnerskih zemalja
- Uspostavljanje mreže sudionika motiviranih i obučenih za upravljanje kvalitetom i distribucije CQAF modela u drugim zemljama
- Izrada vodiča QM & CQAF modela koji će sadržavati opis modela, metodologiju prijave, preporuke prilagodbe, te pokazatelje uspješnosti implementacije modela

 

Glavni pokazatelji postignuća projekta biti će:

- Model koji će biti adekvatan za ciljeve i aktivnosti projekta, uključujući obradu i metodologiju primjene
- Visoka uporaba modela na nacionalnoj razini

 

Indikatori uspješnosti projekta će biti:

- Vodič s materijalima o adaptaciji modela, primjeni i širenju u zemljama partnerima
- Učitelji, nastavnici i stručnjaci za obuku lokaliziranog programa
- Količina treninga
- Količina sveučilišnih mentora, učitelja i stručnjaka koji se osposobljavaju za upravljanje kvalitetom i CQAF      modelom kroz primjenu i širenje
- Stručna procjena QM i CQAF modela
- Interni rezultati revizije QM i CQAF modela
- Količina prezentacije QM & CQAF modela za sudionike obrazovnog procesa
- Količina nacionalnih sveučilišta koja je spremna prihvatiti QM & CQAF model

  

Kontakti koordinatora:

  

Voditelj projekta
Doc.dr.sc. Krešimir Buntak
Tel: +385 98 357 494
e-mail: kresimir.buntak@unin.hr
skype: kresimir1966

 

Ključna osoba
Ivana Drožđek Martinčević
Tel: + 385 98 791 015
e-mail: ivana.drozdek@unin.hr
skype: ivanadrozdek

 

Osoba za administraciju
Nikoleta Šuljagić
Tel: + 385 95 815 7781
e-mail: nsuljagic@unin.hr
skype: nikoleta.suljagic

 

Osoblje
Vladimir Šimović
Tel: + 385 91 454 3110
e-mail: vladimir.simovic@unin.hr

 

Ured za međunarodne kooperacije
Jasna Rodeš
Tel: + 385 493 392
e-mail: jrodes@unin.hr

 

  

Contacts of partners:

 

Nr.

 

Organisation

 

Contacts

 

 

 

1.

 

IVANOVO STATE UNIVERSITY (IVSU)

 

 Ivanovo univ

 

Voditelj projekta

Mrs. Sorokin Nikita

tel: +7-962-155-82-61

e-mail: n.d.sorokin@gmail.com,

sorokin@ivanovo.ac.ru

skype: nikitasorokin1

 

 

 

Ključni djelatnici: 

Mrs. Anna Zakoryukina

tel: +7 (4932) 93-94-77

e-mail: mcdoivgu@yandex.ru

 

Mrs. Svetlana Syrbue

tel: + 7 (4932) 32-66-00

e-mail: syrbue@yandex.ru

 

Mr. Alexey Malygin

tel: +7 (4932) 93-43-45

e-mail: a_malygin@mail.ru

 

 

2.

 

TOMSK STATE UNIVERSITY (TSU)

 

 Tomsk logo

 

Voditelj projekta

Mrs. Galina Mozhaeva 

tel: 007-3822-529579

tel: +791328228218   

fax: 007-3822-529579  fax

e-mail: mozhaeva@ido.tsu.ru

 

Ključni djelatnici:

Mrs. Ryltseva Elena

tel: +7-3822-529-494
tel: 
+7-909-548-6609

e-mail: ryltseva@ido.tsu.ru
skype: yelka1
  

Mrs. Lozinskaya Anastasia
tel:
+7-3822-529-494
tel: 
+7-952-806-6481

e-mail: lap@ido.tsu.ru  
skype: anastasia_loz

 

Mr. Babenko Andrey

tel: + 7 3822 529 463
tel: + 7 3822 676 185
fax:+ 7 3822 529 616 

e-mail: quality_tsu@mail.ru

 

 

3.

 

BELARUS STATE ECONOMIC UNIVERSITY (BSEU)

 

Belaruski

 

Voditelj projekta

Dr. Natalia Popok

tel: +375 17 209-78-55

fax: +375 17 209-78-55

e-mail:  popok@bseu.by

 

Ključni djelatnici:

Mr. Vladimir Shimov

tel: +375 17  209 88 88

e-mail:  rector@bseu.by

 

Prof. Dr. Victor Sadovsky

tel: +375 17  209 88 44

e-mail:  sadovski_v@bseu.by

 

Dr. Marina Zaranskaya

tel: +375 17  209-78-65

fax: +375 17  209-78-55

e-mail: manochka@yandex.by

 

Dr. Vitali Tur

tel: +375 17 209-78-65

tel: +375 17 209-78-55

e-mail: vitaly.tur@gmail.com

 

Dr. Alena Bandaryk

tel: +375 17 209-78-65

fax: +375 17 209-78-55 fax

e-mail: elalbandaryk@gmail.com

 

 

4.

 

FOLKUNIVERSITET

 

 

Voditelj projekta

Mr. Ali Rashidi 

tel: +46 018 68 00 60

e-mail: ali.rashidi@folkuniversitet.se

 

Ključni djelatnici:

Dr. Arch Arturo Campanella

tel: +46  018-68 00 00

fax: + 46 018-68 00 50

e-mail: cmprtr@gmail.com

 

Mr. Denis Raibov

e-mail:
denis.riabov@folkuniversitetet.se

 

Mrs.Yevgeniya  Averhed

tel: +46 18 68 00 36

e-mail:
yevgeniya.averhed@folkuniversitetet.se

 

 

5.

 

REVALENTO

 

 

Voditelj projekta

Mr. Roger Van de Winkel 

tel: 00 311 362 295 7263

e-mail: winkel@revalento.nl

skype: roger.van.de.winkel

 

 

 

6.

 

PASTUKHOV STATE ACADEMY OF INDUSTRIAL MANAGEMENT

 

 

 

Voditelj projekta

Mrs. Nina Aniskina

tel: + 7 4852 303 583

tel: + 7 980 654 72 00

e-mail: rector@gapm.ru

skype: aniskina_nina

 

Ključni djelatnici:

Mrs. Helena Breslav 

tel: + 7 4852 370 366

fax: + 7 4852 738 998

e-mail: breslav@gamp.ru

skype: ebreslav

 

Mrs. Larisa Kovaleva

tel: +7(4852)30-56-50

tel: +7-910-977-73-24

e-mail: kovalevale@gapm.ru

skype: lora_ude

 

Mrs: Ekaterina Lunina

tel: +7(4852)30-35-83

e-mail: lunina@gapm.ru

 

Mrs. Irina Rudaya

tel: + 7 4852 308 021

fax: + 7 4852 303 615

e-mail: rudayail@gapm.ru

 

Mrs. Ekaterina  Terekhova

tel: + 7 4852 370-368

fax: + 7 4852 257-224

e-mail: kikkie@yandex.ru

 

The Head of the Administrative Department

Mrs. Elena Pavlova

tel: + 7 4852 37 02 77

e-mail: adm@gapm.ru

 

System Administrator

Mr. Oleg Zherdev

tel: + 7 4852 72 65 56

e-mail: zherdev@gapm.ru

 

 

7.

 

EDUCATIONAL  INSTITUTION REPUBLICAN INSTITUTE FOR VOCATIONAL ED (RIPO)

 

 

Voditelj projekta

Ms. Olga Dekhtiarenko  

tel: +375 17 200 11 80

tel: +375 29 6156777

fax: +375 17 200 11 80 

e-mail: olga.dekhtiarenko@ripo.unibel.by

 

Ključni djelatnici:

Mrs. Maria Stashevich

tel: +375 17 200 05 99

e-mail: maria.stasevich@ripo.unibel.by

skype: mary_st_2011

 

Mrs. Elena Kasianik

tel: + 375 17 273 95 62

tel: +375 44 778 41 08

e-mail: lena_kasianik@tut.by

skype: lena_kasianik

 

Mr. Eduard Kalitski

tel: +375 17 200 74 46

tel : +375 296 155 110

fax: +375 17 200 11 80

e-mail: belnob@ripo.unibel.by

e-mail: kalitsky@ripo.unibel.by

 

O koordinatoru projekta:

Sveučilište Sjever je novoosnovano visoko učilište organizirano kao dinamična organizacija koja neprestano prati, provodi i uključuje znanstveno i stručno znanje u modernizaciju postojećih i razvoj novih studijskih programa. Potiče koncept cjeloživotnog učenja i produbljuje i održava odnose s poslovnim sektorom i surađuje sa srodnim visokoškolskim institucijama u zemlji i inozemstvu. Ono je formirano sa ciljem da se u sjeverozapadnom području Hrvatske dobiju vješti i visoko obrazovani profesionalci obučeni u elektrotehnici, multimediji, građevinarstvu, logistici, strojarstvu, sestrinstvu, medijskom dizajnu, upravljanju u medijima, odnosima s javnošću, novinarstvu i poslovnoj ekonomiji.

 

 

Ivanovo univ

Ivanovo State University (IvSU) je klasično sveučilište u centru Rusije osnovano 1973. godine na temelju Ivanovo Državnog Pedagoškog zavoda, specijaliziranih programa za više stručno obrazovanje, prvostupnike i magistare. Međunarodni centar za strukovno obrazovanje i centar za upravljanje kvalitetom su stvoreni na temelju sveučilišta. Sustav upravljanja kvalitetom je reguliran i certificiran prema zahtjevima norme ISO 9001-2008. Sveučilište je dobilo nagradu za sustav upravljanja kvalitetom sveučilišta na natjecanju svih sveučilišta u Rusiji. U okviru upravljanja kvalitetom sveučilište je postalo predstavnik za kvalitetu, s internim revizorima i certifikatima. U tijeku je uvođenje Bolonjskog procesa u sustav obrazovanja sveučilišta.

 

 

Tomsk logo

Tomsk State University (Tsu) je osnovano 1878. i jedano je od najstarijih sveučilišta u Rusiji. Danas, Tsu je najveće klasično sveučilište na istoku Rusije. Tsu je ušao u top 500 najboljih sveučilišta u svijetu, a također i top 10 najboljih ruskih sveučilišta. Postoje 23 odjela, educira se više od 17.000 studenata, postoji 165 programa za magistre u 49 područja. Tsu ima 135 specijalnih područja, 22 disertacijska (doktorska) vijeća, oko 20 doktora znanosti, a prosječno 100 kandidata godišnje brani doktorske disertacije, te sveučilište ima više od 300 programa dodatnog stručnog obrazovanja. Tsu je jedan od prvih u Rusiji koji provodi stalno obrazovanje na daljinu. Sustav upravljanja kvalitetom Tsu primjenjuje na dizajn, razvoj i pružanje akademskog obrazovanja, poslijediplomskog obrazovanja, predškolskog odgoja i druge specijalizirane usluge obuke. Znanstveno istraživanje je ocijenjeno i registrirano od strane NQA (BS EN ISO 9001: 2008).

 

 

Belaruski

BSEU je osnovano 1933. godine i danas je jedno od najvećih sveučilišta u zemlji. Ono educira stručnjake na području ekonomije, menadžmenta i prava. Diplomanti sveučilišta rade u svim sektorima nacionalnog gospodarstva u zemlji i inozemstvu. Sveučilište ima razvijenu infrastrukturu, koja pruža obuku i istraživanje u osam škola: škola za menadžment; škola za računovodstvo i ekonomiju; škola za financije i bankarstvo; škola za međunarodne ekonomske odnose; škola ekonomije i menadžmenta; škola za marketing; škola prava;škola internacionalne poslovne komunikacije.
Osim toga, BSEU još uključuje i visoku školu za turizam, visoku školu za poslovanje i upravljanje, centar za trgovinu, specijaliziranu školu za predsveučilišnu naobrazbu i specijalizirane škole za psihologiju i učiteljstvo. Sveučilište ima centar za istraživanje, odjel za međunarodne odnose i nakladnički centar. Sveučilišna knjižnica je jedna od najboljih opremljenih knjižnica u zemlji. BSEU ima 57 odjela (uključujući 13 koji se nalaze u svojim podružnicama u Bobruisk i Pinsku), istraživačke laboratorije te studentske kampuse.
Studenti mogu završiti studij u stupnjevima kao što su bakalar, specijalist i magistar, a apsolventi mogu nastaviti školovanje na poslijediplomskom doktorskom studiju.
Bjelorusko Sveučilište educira 25.000 studenata, a zapošljava 1.200 profesora od kojih 47 posto imaju diplome najvišeg ranga.
Prioriteti u organizaciji nastave su pružanje sustavne razine studija, stvaranje veza među nastavnih predmeta, uspostavljanje interdisciplinarne nastave, razvijanje samostalnog rada, provođenje aktivnog nastavnog procesa te korištenje učinkovite metoda ispitivanja.
Stjecanje novih tehnika učenja i razmjene iskustava u nastavi u kombinaciji s aktualnim pitanjima gospodarskog razvoja mogući su kontakti s tvrtkama, agencijama i srodnim sveučilištima, uključujući i one izvan Bjelorusije.

 

 

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet (FU) je nacionalno obrazovano udruženje koje nudi široki spektar strukovne edukacije u Švedskoj te u nekoliko europskih zemalja. FU-Uppsala ima oko 120 stalno zaposlenih, uključujući administrativno osoblje i nastavnike te oko 300 zaposlenika koji rade honorarno. Kroz suradnju s drugim FU uredima u Švedskoj, FU-Uppsala ima potpunu nacionalnu pokrivenost. FU osnovan je 1954. godine i danas je vodeća organizacija u Švedskoj u obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju.
Specifična znanja i društveni kontekst: FU-Uppsala ima dugu tradiciju uspješnog uvođenja novih nastavnih metoda u obrazovanju odraslih, uključujući najnovija zbivanja u ICT. FU-Uppsala nudi i formalno i neformalno obrazovanje državnih tijela, poduzeća i pojedinaca. FU organizira posebne programe obuke i / ili izobrazbe za različite ciljne skupine u nepovoljnom položaju kao što su nezaposleni, nisko kvalificirani, imigranti, osoba s tjelesnim i mentalnim invaliditetom i mladih na margini društva. Organizacija je usmjerena na razvoj intervencija koji se bave socijalnim pitanjima za razne zanemarenim ciljne skupine u cilju promicanja uključenosti na tržište rada. Organiziramo i provodimo iznad 67000 sati formalnog i neformalnog osposobljavanja godišnje za ugrožene skupine.
Sustav kvalitete: FU-Uppsala je certificirana prema ISO 9001 koji osigurava kvalitetu cijele organizacije, kao i fokus na proces i potrebe korisnika.

 

revalento logo1

Revalento je konzultantsko poduzeće koja pruža usluge HRD-a, obuke, obrazovanja, tržišta rada i organizacije. U svom radu fokus je na razvoju kulture učenja i organizacije učenja. Revalento je izgradio veliku stručnost u vezi s određenim standardima kvalitete, uvođenje europskog standarda za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, razvoj i implementaciju usluga na bazi modela CQAF strukovnog obrazovanja, kao i mjerenje utjecaja modela kvalitete. Proširili su stručnost uvođenjem ICT potpore te alata za razvoj ljudskih potencijala u sektoru metalne industrije (preko 70.000 članova) i u nizozemskom učiteljskom udruženju (više od 250.000 učitelja). Revalento je jedna od prvih organizacija u Nizozemskoj koja je uspješno uvela IIP standard.
Kao savjetnik i inovator Revalento ima bliske odnose sa Sveučilišta Saxion u vezi HRD-a, politike osoblja i upravljanja performansama. Po pitanju organizacije učenja Revalento je povezan s istraživačkim odjelom za društvene znanosti Sveučilišta u Tilburgu i Tias International Business School posebno po pitanju osiguranje kvalitete u obrazovanju. Stručnost tih sveučilišta se oslikava kroz njihove međusobne radne odnose.
Relevanto je radio na razvoju obrtništva kao partner sa BenPo više od 10 godina s naglaskom na razvoju i upravljanju cjeloživotnog učenja kroz primjenu ICT-a.
Revalento je pokrenuo velike projekte u Velikoj Britaniji, Švedskoj, kao i u Nizozemskoj i ima dugogodišnje iskustvo u suradnji s EU.

 

 

Logo GAPM

Pastukhov State Academy of Industrial Managment je državna obrazovna ustanova. Osnovana je 1994. godine te je među prvim strukovnim institucijama Rusije koja je certificirana od strane IQNet koje je više puta bilo nagrađeno za upravljanje kvalitetom.
SAIM je specijalizirana za strukovno obrazovanje za menadžere i stručnjake iz industrijskih poduzeća, kao i javnih i komunalnih uprave i sveučilišta. Treninzi se temelje na aktivnom treningu za postizanje praktičnih rezultata. Know-how je inovativna projekt tehnologija, koja se koristi za razvoj i implementacije sustava upravljanja kvalitetom do strukovnih programa, uključujući MBA i MPA.
Broj korisnika je više od 1000 poduzeća i organizacija iz svih dijelova Ruske Federacije. Svake godine naš tim trenira više od 9 000 ljudi.
Struktura SAIM se sastoji od 6 odjela, 2 trening centara, poslijediplomskog studija s podružnicama u Moskvi. Pastukhov Izdavačka kuća bavi se obrazovnom i metodičkom literaturom. SAIM je suosnivač magazin "VET u Rusiji i svijetu".
Akademija ima veliko iskustvo u međunarodnim projektima za razvoj strukovnog obrazovanja i osiguranje kvalitete. U suradnji s CIS (Austrija), Cro-Cert (Hrvatska), Quality Austria, Akademija provodi treninge za menadžere i revizore u području upravljanja kvalitetom, EMS, OHSAS, društvene odgovornosti, informacijske sigurnosti, upravljanja rizikom na temelju usklađenih programa Europske organizacije za kvalitetu (EOQ), obavlja EOQ kvalifikacijske ispite i reviziju sustava upravljanja. SAIM obavlja zajedničko istraživanje u području osiguravanja kvalitete u suradnji s Folkuniversitetet (Švedska) i Revalento (Nizozemska). Također proveden je veliki projekt s London Business School, s ciljem da se privuku investicije u rusko gospodarstvo. Projekti za obuku menadžera provode se zajedno s Carl DuisbergCenter (Njemačka).

 

 

Rusi

Republikanski Zavod za strukovno obrazovanje (RIPO) osnovano je 1993. godine zbog znanstvenog i metodološkog pružanje strukovnog obrazovanja i usavršavanje strukovnih nastavnika u Republici Bjelorusiji.
Organizacijska struktura RIPO-a obuhvaća strukovno istraživački institut, 2 strukovna učilišta, fakultet usavršavanja i kvalifikacije unapređenja nastave za strukovno obrazovanje i rukovodstveno osoblje, poslijediplomski studij, centar za strukovno obrazovanje informatizacije, koordinacijski centar za inicijativu CIS u VET-u, odjel za komparativna istraživanja i međunarodnu suradnju u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (preko 800 zaposlenih).
RIPO održava partnerstvo s istraživačkim VET institutima, obrazovnim ustanovama, industrijskim organizacijama iz zemalja EU-a, svih zemalja ZND-a, SAD-a, itd.
RIPO je često domaćin međunarodnih konferencija, seminara o pitanjima osiguranja kvalitete na temelju izrade politika u strukovnom obrazovanju, Torino Process, NKO razvoj itd. Programa ispitivanja kvalitete VE-a u Bjelorusiji se razvija uzimajući u obzir načela EQAVET-a uključujući popis ključnih pokazatelji kvalitete za procjenu sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Bjelorusiji, u katalogu glavnih statističkih pokazatelja koji opisuju opće uvjete, resurse i potrebe sustava i LM-VET-a. RIPO ima certifikat sustava upravljanja kvalitetom STB ISO 9001-2009.

 


 

     
 2 Varazdinske vijesti    
   

 

 

     
     
     

 


 

     
     
     
     

 


 

   
 

     
   
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 


 

     
     
     
     

 


 

     
     
     
     

 


 

   
     
 
 
     
   
   
     
     

 


 

     
     
     
     

 


 

 
   
     
     

Contact Map bottom

Back to top