Ovaj projekt je dobio sredstva od European Union’s Education Audiovisual and Culture Excutive Agency, Erasmus+:

Visoko obrazovanje - udruženja znanja, Bologna podrška, Jean MONNET, prema ugovoru broj 565454-EPP-1-2015-1-HR-EPPJMO-NETWORK