Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

loading...

Građani Europe imaju potrebu usklađivanja Europskog visokog obrazovanja u zemljama izvan Europske Unije (Rusija, Bjelorusija, Kazahstan, Ukrajina, Srbija, Crna Gora, itd). Ideja obrazovne kvalitete temelji se na međunarodnim standardima. Međutim, institucije se moraju suočiti s mnogim poteškoćama u implementaciji ISO standarda u visokom obrazovanju. Stoga opći cilj projekta je model EU obrazovne kvalitete koji će se primijeniti na nacionalnoj razini te prikupljanje pozitivne prakse kroz širenje tog modela i uspostavljanje osiguranja kvalitete.

Sljedeće aktivnosti koje će se obavljati tijekom ovog projekta su:

- Istraživanje kvalitete modela CQAF u državama partnerima
- Koncept eksploatacije CQAF modela u zemljama partnerima
- Prikupljanje resursa i promotivnih materijala
- Obuka trenera koji bi educirali primjenu CQAF modela na sveučilištima
- Izrada vodiča kvalitete visokog obrazovanja te rasprava na nacionalnoj razini
- Uspostavljanje procesa podrške CQAF modela i nadzora u zemljama partnerima
- Dodatna istraživanja o CQAF modelu kvalitete u zemljama partnerima te njegovoj primjeni prema načelima upravljanja kvalitetom.

Glavni rezultati projekta će biti:

- Bolje osiguranje kvalitete obrazovanja primjenom QM & CQAF modela na sveučilištima partnerskih zemalja
- Uspostavljanje mreže sudionika motiviranih i obučenih za upravljanje kvalitetom i distribucije CQAF modela u drugim zemljama
- Izrada vodiča QM & CQAF modela koji će sadržavati opis modela, metodologiju prijave, preporuke prilagodbe, te pokazatelje uspješnosti implementacije modela

Glavni pokazatelji postignuća projekta biti će:

- Model koji će biti adekvatan za ciljeve i aktivnosti projekta, uključujući obradu i metodologiju primjene
- Visoka uporaba modela na nacionalnoj razini

Indikatori uspješnosti projekta će biti:

- Vodič s materijalima o adaptaciji modela, primjeni i širenju u zemljama partnerima
- Učitelji, nastavnici i stručnjaci za obuku lokaliziranog programa
- Količina treninga
- Količina sveučilišnih mentora, učitelja i stručnjaka koji se osposobljavaju za upravljanje kvalitetom i CQAF modelom kroz primjenu i širenje
- Stručna procjena QM i CQAF modela
- Interni rezultati revizije QM i CQAF modela
- Količina prezentacije QM & CQAF modela za sudionike obrazovnog procesa
- Količina nacionalnih sveučilišta koja je spremna prihvatiti QM & CQAF model

 

Back to top