Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

loading...

O koordinatoru projekta:

Sveučilište Sjever je novoosnovano visoko učilište organizirano kao dinamična organizacija koja neprestano prati, provodi i uključuje znanstveno i stručno znanje u modernizaciju postojećih i razvoj novih studijskih programa. Potiče koncept cjeloživotnog učenja i produbljuje i održava odnose s poslovnim sektorom i surađuje sa srodnim visokoškolskim institucijama u zemlji i inozemstvu. Ono je formirano sa ciljem da se u sjeverozapadnom području Hrvatske dobiju vješti i visoko obrazovani profesionalci obučeni u elektrotehnici, multimediji, građevinarstvu, logistici, strojarstvu, sestrinstvu, medijskom dizajnu, upravljanju u medijima, odnosima s javnošću, novinarstvu i poslovnoj ekonomiji.

 

 

Ivanovo univ

Ivanovo State University (IvSU) je klasično sveučilište u centru Rusije osnovano 1973. godine na temelju Ivanovo Državnog Pedagoškog zavoda, specijaliziranih programa za više stručno obrazovanje, prvostupnike i magistare. Međunarodni centar za strukovno obrazovanje i centar za upravljanje kvalitetom su stvoreni na temelju sveučilišta. Sustav upravljanja kvalitetom je reguliran i certificiran prema zahtjevima norme ISO 9001-2008. Sveučilište je dobilo nagradu za sustav upravljanja kvalitetom sveučilišta na natjecanju svih sveučilišta u Rusiji. U okviru upravljanja kvalitetom sveučilište je postalo predstavnik za kvalitetu, s internim revizorima i certifikatima. U tijeku je uvođenje Bolonjskog procesa u sustav obrazovanja sveučilišta.

 

 

Tomsk logo

Tomsk State University (Tsu) je osnovano 1878. i jedano je od najstarijih sveučilišta u Rusiji. Danas, Tsu je najveće klasično sveučilište na istoku Rusije. Tsu je ušao u top 500 najboljih sveučilišta u svijetu, a također i top 10 najboljih ruskih sveučilišta. Postoje 23 odjela, educira se više od 17.000 studenata, postoji 165 programa za magistre u 49 područja. Tsu ima 135 specijalnih područja, 22 disertacijska (doktorska) vijeća, oko 20 doktora znanosti, a prosječno 100 kandidata godišnje brani doktorske disertacije, te sveučilište ima više od 300 programa dodatnog stručnog obrazovanja. Tsu je jedan od prvih u Rusiji koji provodi stalno obrazovanje na daljinu. Sustav upravljanja kvalitetom Tsu primjenjuje na dizajn, razvoj i pružanje akademskog obrazovanja, poslijediplomskog obrazovanja, predškolskog odgoja i druge specijalizirane usluge obuke. Znanstveno istraživanje je ocijenjeno i registrirano od strane NQA (BS EN ISO 9001: 2008).

 

 

Belaruski

BSEU je osnovano 1933. godine i danas je jedno od najvećih sveučilišta u zemlji. Ono educira stručnjake na području ekonomije, menadžmenta i prava. Diplomanti sveučilišta rade u svim sektorima nacionalnog gospodarstva u zemlji i inozemstvu. Sveučilište ima razvijenu infrastrukturu, koja pruža obuku i istraživanje u osam škola: škola za menadžment; škola za računovodstvo i ekonomiju; škola za financije i bankarstvo; škola za međunarodne ekonomske odnose; škola ekonomije i menadžmenta; škola za marketing; škola prava;škola internacionalne poslovne komunikacije.
Osim toga, BSEU još uključuje i visoku školu za turizam, visoku školu za poslovanje i upravljanje, centar za trgovinu, specijaliziranu školu za predsveučilišnu naobrazbu i specijalizirane škole za psihologiju i učiteljstvo. Sveučilište ima centar za istraživanje, odjel za međunarodne odnose i nakladnički centar. Sveučilišna knjižnica je jedna od najboljih opremljenih knjižnica u zemlji. BSEU ima 57 odjela (uključujući 13 koji se nalaze u svojim podružnicama u Bobruisk i Pinsku), istraživačke laboratorije te studentske kampuse.
Studenti mogu završiti studij u stupnjevima kao što su bakalar, specijalist i magistar, a apsolventi mogu nastaviti školovanje na poslijediplomskom doktorskom studiju.
Bjelorusko Sveučilište educira 25.000 studenata, a zapošljava 1.200 profesora od kojih 47 posto imaju diplome najvišeg ranga.
Prioriteti u organizaciji nastave su pružanje sustavne razine studija, stvaranje veza među nastavnih predmeta, uspostavljanje interdisciplinarne nastave, razvijanje samostalnog rada, provođenje aktivnog nastavnog procesa te korištenje učinkovite metoda ispitivanja.
Stjecanje novih tehnika učenja i razmjene iskustava u nastavi u kombinaciji s aktualnim pitanjima gospodarskog razvoja mogući su kontakti s tvrtkama, agencijama i srodnim sveučilištima, uključujući i one izvan Bjelorusije.

 

 

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet (FU) je nacionalno obrazovano udruženje koje nudi široki spektar strukovne edukacije u Švedskoj te u nekoliko europskih zemalja. FU-Uppsala ima oko 120 stalno zaposlenih, uključujući administrativno osoblje i nastavnike te oko 300 zaposlenika koji rade honorarno. Kroz suradnju s drugim FU uredima u Švedskoj, FU-Uppsala ima potpunu nacionalnu pokrivenost. FU osnovan je 1954. godine i danas je vodeća organizacija u Švedskoj u obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju.
Specifična znanja i društveni kontekst: FU-Uppsala ima dugu tradiciju uspješnog uvođenja novih nastavnih metoda u obrazovanju odraslih, uključujući najnovija zbivanja u ICT. FU-Uppsala nudi i formalno i neformalno obrazovanje državnih tijela, poduzeća i pojedinaca. FU organizira posebne programe obuke i / ili izobrazbe za različite ciljne skupine u nepovoljnom položaju kao što su nezaposleni, nisko kvalificirani, imigranti, osoba s tjelesnim i mentalnim invaliditetom i mladih na margini društva. Organizacija je usmjerena na razvoj intervencija koji se bave socijalnim pitanjima za razne zanemarenim ciljne skupine u cilju promicanja uključenosti na tržište rada. Organiziramo i provodimo iznad 67000 sati formalnog i neformalnog osposobljavanja godišnje za ugrožene skupine.
Sustav kvalitete: FU-Uppsala je certificirana prema ISO 9001 koji osigurava kvalitetu cijele organizacije, kao i fokus na proces i potrebe korisnika.

 

revalento logo1

Revalento je konzultantsko poduzeće koja pruža usluge HRD-a, obuke, obrazovanja, tržišta rada i organizacije. U svom radu fokus je na razvoju kulture učenja i organizacije učenja. Revalento je izgradio veliku stručnost u vezi s određenim standardima kvalitete, uvođenje europskog standarda za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, razvoj i implementaciju usluga na bazi modela CQAF strukovnog obrazovanja, kao i mjerenje utjecaja modela kvalitete. Proširili su stručnost uvođenjem ICT potpore te alata za razvoj ljudskih potencijala u sektoru metalne industrije (preko 70.000 članova) i u nizozemskom učiteljskom udruženju (više od 250.000 učitelja). Revalento je jedna od prvih organizacija u Nizozemskoj koja je uspješno uvela IIP standard.
Kao savjetnik i inovator Revalento ima bliske odnose sa Sveučilišta Saxion u vezi HRD-a, politike osoblja i upravljanja performansama. Po pitanju organizacije učenja Revalento je povezan s istraživačkim odjelom za društvene znanosti Sveučilišta u Tilburgu i Tias International Business School posebno po pitanju osiguranje kvalitete u obrazovanju. Stručnost tih sveučilišta se oslikava kroz njihove međusobne radne odnose.
Relevanto je radio na razvoju obrtništva kao partner sa BenPo više od 10 godina s naglaskom na razvoju i upravljanju cjeloživotnog učenja kroz primjenu ICT-a.
Revalento je pokrenuo velike projekte u Velikoj Britaniji, Švedskoj, kao i u Nizozemskoj i ima dugogodišnje iskustvo u suradnji s EU.

 

 

Logo GAPM

Pastukhov State Academy of Industrial Managment je državna obrazovna ustanova. Osnovana je 1994. godine te je među prvim strukovnim institucijama Rusije koja je certificirana od strane IQNet koje je više puta bilo nagrađeno za upravljanje kvalitetom.
SAIM je specijalizirana za strukovno obrazovanje za menadžere i stručnjake iz industrijskih poduzeća, kao i javnih i komunalnih uprave i sveučilišta. Treninzi se temelje na aktivnom treningu za postizanje praktičnih rezultata. Know-how je inovativna projekt tehnologija, koja se koristi za razvoj i implementacije sustava upravljanja kvalitetom do strukovnih programa, uključujući MBA i MPA.
Broj korisnika je više od 1000 poduzeća i organizacija iz svih dijelova Ruske Federacije. Svake godine naš tim trenira više od 9 000 ljudi.
Struktura SAIM se sastoji od 6 odjela, 2 trening centara, poslijediplomskog studija s podružnicama u Moskvi. Pastukhov Izdavačka kuća bavi se obrazovnom i metodičkom literaturom. SAIM je suosnivač magazin "VET u Rusiji i svijetu".
Akademija ima veliko iskustvo u međunarodnim projektima za razvoj strukovnog obrazovanja i osiguranje kvalitete. U suradnji s CIS (Austrija), Cro-Cert (Hrvatska), Quality Austria, Akademija provodi treninge za menadžere i revizore u području upravljanja kvalitetom, EMS, OHSAS, društvene odgovornosti, informacijske sigurnosti, upravljanja rizikom na temelju usklađenih programa Europske organizacije za kvalitetu (EOQ), obavlja EOQ kvalifikacijske ispite i reviziju sustava upravljanja. SAIM obavlja zajedničko istraživanje u području osiguravanja kvalitete u suradnji s Folkuniversitetet (Švedska) i Revalento (Nizozemska). Također proveden je veliki projekt s London Business School, s ciljem da se privuku investicije u rusko gospodarstvo. Projekti za obuku menadžera provode se zajedno s Carl DuisbergCenter (Njemačka).

 

 

Rusi

Republikanski Zavod za strukovno obrazovanje (RIPO) osnovano je 1993. godine zbog znanstvenog i metodološkog pružanje strukovnog obrazovanja i usavršavanje strukovnih nastavnika u Republici Bjelorusiji.
Organizacijska struktura RIPO-a obuhvaća strukovno istraživački institut, 2 strukovna učilišta, fakultet usavršavanja i kvalifikacije unapređenja nastave za strukovno obrazovanje i rukovodstveno osoblje, poslijediplomski studij, centar za strukovno obrazovanje informatizacije, koordinacijski centar za inicijativu CIS u VET-u, odjel za komparativna istraživanja i međunarodnu suradnju u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (preko 800 zaposlenih).
RIPO održava partnerstvo s istraživačkim VET institutima, obrazovnim ustanovama, industrijskim organizacijama iz zemalja EU-a, svih zemalja ZND-a, SAD-a, itd.
RIPO je često domaćin međunarodnih konferencija, seminara o pitanjima osiguranja kvalitete na temelju izrade politika u strukovnom obrazovanju, Torino Process, NKO razvoj itd. Programa ispitivanja kvalitete VE-a u Bjelorusiji se razvija uzimajući u obzir načela EQAVET-a uključujući popis ključnih pokazatelji kvalitete za procjenu sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Bjelorusiji, u katalogu glavnih statističkih pokazatelja koji opisuju opće uvjete, resurse i potrebe sustava i LM-VET-a. RIPO ima certifikat sustava upravljanja kvalitetom STB ISO 9001-2009.

Back to top