Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Slide1 Slide2 Slide3 Slide4
loading...

QM&CQAF-projektets första transnationella möte (metodiskt seminarium)

 

23-24 november hölls ett metodiskt seminarium i
Pastukhov Academy (Jaroslavl). 21 personer
deltog (18 personligen, 3 på distans):
attended remotely):

23/11-2015.

09:30 – 09:40 – Välkomnande av mötets värd och koordinator
Förberett av by
Pastukhov Academy
 

09:40 – 10:20 – Presentation av  
ministeriet för utbildning och vetenskap 
(Ryska federationen) “GRALE-3 
and Conception of the lifelong 
learning development for RF up to 
2025”

10:30-10:50 – Kort presentation 
av varje organisation

10:50 – 11:10 Kaffepaus

11:10 – 12:00 – Presentation av
OM&CQAF-projektet

 

12:00 – 13:30 – Presentation av 
ekonomiska rapportsystem för 
deltagare i OM&CQAF: regler och nyanser

13:30 – 14:30 – Lunch

14:30 – 16:00 Praktisk
implementering av projektet
 (grupparbete och presentationer av resultaten)

16:00 – 16:15 – Kaffepaus

16:15 – 17:00 – Fortsättning av diskussionerna

17:00 – 19:30 Rundtur i Jaroslavl

20:00 - Middag

 

24/11-2015.

09:30 – 11:30 – Projektledning
om varje arbetspaket och
kvalitetssäkring (roller och
ansvarsområden hos varje partner)

11:30 – 11:45 – Kaffepaus

11:45 – 12:30 – Fortsättning av projektledning om AP

12:30 – 14:00 – Lunch

14:00 – 15:00 – Spridnings-
aktiviteter (roller och
ansvarsområden hos varje partner)

15:00 – 15:30 – Partner- 
kontrakt och allmänna
frågor

15:30 – 16:00 – Utvärdering 
och avslutning av mötet

16:00 – 19:30 Rundtur i
Tolga kloster

 

Förberett av varje
deltagare
Förberett av Pastukhov Academy &
Mr. Rashidi &
Mr. Winkel

Förberett av
Pastukhov 
Academy (budget-
beräkningar) & Mr. Rashidi (regler och
nyanser)

 

 

 

 

 

 

 

 Förberett av stipendiaten 

och andra deltagare
efter överens-kommelse

     
   

Som resultat av det metodiska seminariet har parterna beslutat sig för att:

  • • Utveckla och lämna de reviderade projektriktlinjerna till deltagarna;
  • Tilldela ansvarsområden för att förverkliga skeden och aktiviteter i enlighet med resultaten av seminariets första diskussion, bland annat, att University North ska vara ansvarig för den gemensamma rapporten i projektets första skede.

 

fotografija 1
fotografija 2
slika599
slika601
slika602
slika606
slika608
slika609
slika610
slika613
slika614
slika619
slika620
slika621
slika622
slika623
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

Seminariet «Implementation of the quality assurance model CQAF in education» by Pastukhov Academy and Ivanovo State University

 
Seminariet “Implementation of the quality assurance model CQAF in education” ägde rum den 20-23 juli 2016 på Pastukhov Academy. Det hölls som en del av det internationella projektet “The expansion of the EU-approaches to providing the partner-countries higher education quality assurance Expanding Quality Assurance”.
 
 

Seminariets arbetsspråk är engelska och ryska.

Det treåriga projektprogrammet omfattar anpassning av kvalitetssäkringsmodellen QM & CQAF (Common Quality Assurance Framework) till systemet för högre utbildning i EUs partnerländer (Kroatien, Ryssland och Vitryssland), generalisering av de positiva erfarenheterna från spridningen av modellen QM&CQAF och bedömningen av utbildningskvaliteten baserat på denna modell.

Seminariet syftar till att utbilda handledare att implementera och sprida modellen QM&CQAF på nationell nivå.

Seminariets huvudtalare och moderator är Ali Rashidi, direktor för Department for International Cooperation (Folkuniversitetet Uppsala, Sverige).

Lärare och specialister från Pastukhov Academy och Ivanovo State University deltog i detta seminarium.

Ali-Rashidi-training-Yaroslavl-07-1
Ali-Rashidi-training-Yaroslavl-07-2
Ali-Rashidi-training-Yaroslavl-07-3
Ali-Rashidi-training-Yaroslavl-07-4
Ali-Rashidi-training-Yaroslavl-07-5
Ali-Rashidi-training-Yaroslavl-07-6
Ali-Rashidi-training-Yaroslavl-07-7
Ali-Rashidi-training-Yaroslavl-07-8
Ali-Rashidi-training-Yaroslavl-07-9
Ali-Rashidi-training-Yaroslavl-07-10
Ali-Rashidi-training-Yaroslavl-07-11
Ali-Rashidi-training-Yaroslavl-07-12
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Utbildningen «Implementation of the quality assurance model CQAF in education» by University North

 
Utbildningen “Implementation of the quality assurance model CQAF in education” ägde rum den 24-28 oktober 2016 på University North. Det hölls som en del av det internationella projektet “The expansion of the EU-approaches to providing the partner-countries higher education quality assurance Expanding Quality Assurance”.
 
 

Seminariets arbetsspråk är engelska och kroatiska.

Det treåriga projektprogrammet omfattar anpassning av kvalitetssäkringsmodellen QM & CQAF (Common Quality Assurance Framework) till systemet för högre utbildning i EUs partnerländer (Kroatien, Ryssland och Vitryssland), generalisering av de positiva erfarenheterna från spridningen av modellen QM&CQAF och bedömningen av utbildningskvaliteten baserat på denna modell.

Seminariet syftar till att utbilda handledare att implementera och sprida modellen QM&CQAF på nationell nivå

Seminariets huvudtalare och moderator är Roger Van de Winkel från institutet Revalento (Tilburg, Nederländerna).

I detta seminarium deltog lärare och specialister från erkända institut från Kroatien, så som University Vern, University Baltazar, University Križevci, University Krapina och Polytechnics University Pula.

 

2a
15326527_a
IMG_0148-a
IMG_0155a
IMG_0223-a
IMG_0226a
IMG_1383a
KAL_8361a
KAL_8370a
KAL_8389a
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Training «Implementation of the quality assurance model CQAF in education» by Educational institution republican institute for vocational ed and Belarus State Economic University

 
Training «Implementation of the quality assurance model CQAF in education» took place at the 17th-21st of October 2016 in Educational institution republican institute for vocational ed. It was held as a part of the international project «The expansion of the EU-approaches to providing the partner-countries higher education quality assurance Expanding Quality Assurance».

 

Working languages of the seminar are English and Belarusian.

The program of the three-year project includes adaptation of the quality assurance model QM & CQAF (Common Quality Assurance Framework) to the system of higher education in the partner countries of the EU (Croatia, Russia, and Belarus), generalization of the positive experience in the dissemination of the model QM&CQAF and the assessment of the quality of education based on this model.

The aim of the seminar is training tutors to implement and disseminate the model QM&CQAF at the national level.

The main speakers and moderators of the training is Roger Van de Winkel from Revalento institution (Tilburg, Neteherlands) and Ali Rashidi from Folkuniversitet (Uppsala, Sweeden).

In this seminar participated teachers and specialists from reputable institution from Belarus.

 

_SC_8970
_SC_8990
_SC_9013
_SC_9030
_SC_9108
_SC_9177
261A5104
DSC_8976
DSC_9023
DSC_9029
DSC_9065
DSC_9066
DSC_9092
_SC_8964
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

 

 GAP ANALYSIS   Guidelines based on quick scan JM m    Guidelines on QA model application in Russian m 
GUIDELINES QMCQAF m   IvSU Guidelines QMCQAFm    

 

 

Contact Map bottom

Back to top