Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

loading...

Om stipendiaten:

 

University North, en nybildad utbildningsinstitution, är en dynamisk organisation som fortlöpande övervakar, implementerar och införlivar vetenskaplig och professionell kunskap genom moderniseringen av befintliga samt framtagandet av nya utbildningsprogram, främjar konceptet livslångt lärande och fördjupar och upprätthåller relationer med näringslivet samt samarbeten med besläktade institutioner för högre utbildning inom landet och utomlands. Den är utformad med målet att ge Kroatiens nordvästra regioner skickliga och högutbildade fackmän inom elektroteknik, multimedia, ingenjörskonst, logistik, produktionsteknik, omvårdnad, mediedesign, arbete och ledning i media, PR, journalistik samt företagsekonomi.

 

 

Ivanovo univ

Ivanovo State University (IvSU), ett klassiskt universitet i centrala Ryssland som grundades utifrån Ivanovo State Pedagogical Institute 1973, genomför utbildningar inom högre yrkesutbildning, kandidat- och magisterexamen. International Center of Vocational Education and Center of Quality Management skapades med detta universitet som utgångspunkt. Kvalitetsstyrningssystemet är reglerat och certifierat i enlighet med kraven för ISO 9001-2008. Det tilldelades pris i den allryska tävlingen för universitetens kvalitetsstyrningssystem. Institutet skapades som representant för kvalitet och internrevision med motsvarande certifikat inom ramen för kvalitetsstyrningssystem. Pågående gränsöverskridande rörelse inom ramen för Bolognaprocessen.

 

 

Tomsk logo

Tomsk State University (TSU) är ett av de äldsta universiteten i Ryssland; det grundades 1878. Idag är TSU ett stort, klassiskt universitet i östra Ryssland. TSU är bland de 500 bästa universiteten i världen samt ett av Rysslands tio bästa universitet. Det har 23 institutioner som under det senaste akademiska året utbildade över 17000 studenter; det har 165 masterprogram inom 49 akademiska studieområden och antalet ökar. Förberedelse på TSU sker inom 135 studieområden, 22 avhandlingsråd (alla på doktorsnivå), omkring 20 doktorsavhandlingar och 100 kandidatuppsatser försvaras årligen, inom över 300 utbildningar inom högre yrkesutbildning. TSU är bland de första i Ryssland med att genomföra fortlöpande distansutbildning. TSU:s kvalitetssäkringssystem tillämpas på utformandet, utvecklingen och genomförandet av akademisk utbildning på flera nivåer, forskarutbildningar, förberedande utbildningar samt specialiserade utbildningstjänster; den vetenskapliga forskningen har bedömts och registrerats av NQA (BS EN ISO 9001: 2008).

 

 

Belaruski

BSEU grundades 1933 och är nu ett av landets största universitet. Det utbildar specialister inom områdena ekonomi, ledning och juridik. Akademikerna från universitetet arbetar inom alla samhällsekonomiska sektorer både inom landet och utomlands. Universitetet har en utvecklad infrastruktur som bedriver utbildning och forskning vid åtta skolor: School of Management; School of Accounting and Economics; School of Finance and Banking; School of International Economic Relations; School of Commerce Economics and Management; School of Marketing; School of Law; School of International Business Communications.
Dessutom innefattar BSEU Higher School of Tourism, Higher School of Business and Management, Consulting Center for Commerce, en specialiserad skola för förberedande universitetsstudier, samt en specialiserad skola för uppdateringar inom psykologi och undervisning. Universitetet har ett forskningscenter, en avdelning för internationella relationer, samt ett publiceringscentrum. Universitetsbiblioteket är ett av landets bäst utrustade. BSEU har 57 institutioner (inklusive de 13 som finns i dess filialer i Bobruisk och Pinsk), forskningslaboratorier, ett studentcampus, samt en detaljhandel.
Utbildning av studenter sker på flera nivåer. De examina som kan uppnås är kandidat, specialist och master. Utexaminerade kan även fortsätta sin utbildning på en forskarskola som kallas aspirantura (hel- eller deltid), där de kan uppnå doktorsnivå, och på en postdoktoral skola som kallas doctorantura för att uppnå postdoktoral ställning (doctor habile).
Studentkåren på Belarus State Economic University består av 25000 studenter som undervisas av 1200 lärare, varav 47 procent har avancerad examen och titel.
Prioriteringar i organisationen av undervisningen sker med hänsyn till förmedling av studier på systemnivå, att skapa kopplingar mellan de ämnen som undervisas, etablera tvärveteskapliga kurser, utveckla självständiga yrkeskunskaper samt genomföra aktiva former av undervisningen och effektiva testmetoder.
Förvärvandet av ny undervisningsteknik och utbyte av erfarenheter av undervisning i kombination med forskning inom aktuella områden gällande ekonomisk utveckling möjliggörs av genom fruktsamma avtal med företag, agenturer och besläktade universitet, inklusive de utanför Vitryssland.

 

 

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet (FU) är en nationell förening för vuxenutbildning som erbjuder ett brett spektrum av yrkesutbildningar och vuxenutbildningar i Sverige och flera andra europeiska länder. FU-Uppsala har omkring 120 fast anställda inklusive administrativ personal och lärare. Omkring 300 anställda arbetar som frilansare. FU-Uppsala har nationell täckning genom samarbeten med andra FU-kontor i Sverige. FU registrerades 1954 och är nu en ledande organisation inom vuxenutbildning och livslångt lärande i Sverige.
Specifik expertis och social kontext: FU-Uppsala har en lång tradition av framgångsrikt införande av nya undervisningsmetoder inom vuxenutbildning, inklusive den senaste utvecklingen inom IKT. FU-Uppsala erbjuder både formell och icke-formell utbildning för offentliga myndigheter, företag och privatpersoner. FU organiserar särskilda utbildningar och/eller kurser för flera olika missgynnade grupper, t.ex. arbetslösa, lågutbildade, invandrare, människor med fysiska och mentala handikapp samt unga som hoppat av sina studier. Organisationen fokuserar på att ta fram åtgärder som behandlar sociala frågor för olika missgynnade grupper för att främja inkludering i samhället och i arbetslivet. Varje år organiserar och genomför vi totalt mer än 67000 timmars formell och icke-formell utbildning för missgynnade grupper.
Kvalitetssystem: FU-Uppsala är certifierad enligt ISO 9001, vilket garanterar hela organisationens kvalitet såväl som fokus på processer och kundbehov. I detta sammanhang är kunden representanter för de missgynnade grupper som deltar i kurser hos FU.

 

revalento logo1

Revalento är en konsultfirma (personalkategori 1-20) som erbjuder tjänster i korsningen mellan HRD, utbildning, arbetsmarknad och organisation. Huvudsakligt arbetsfokus ligger på utveckling av en lärandekultur och lärande organisationer. Revalento har byggt upp stor expertis gällande särskilda kvalitetsstandarder, introduktionen av den europeiska standarden för yrkesutbildning, utveckling och implementering av den leverantörsbaserade modellen CQAF VET, samt mätningen av effekten av kvalitetsmodeller. De har utbredd expertis inom införandet av (IKT-baserade) stödverktyg för HRD inom branschorganisationer som metallindustrin (fler än 70000 medlemmar) samt det holländska lärarförbundet (fler än 250000 lärare). De var en av de första organisationerna i Nederländerna som med framgång införde IIP-standarden.
Som konsult och innovatör har Revalento nära relationer med Saxion University inom områdena HRD, personalpolitik och verksamhetsstyrning. Inom området lärande organisationer har Revalento utbredda arbetsförhållanden med forskningsavdelningen för samhällsvetenskap på Tilburg University och International Business School TIAS, särskilt inom frågan om QA inom utbildning. Dessa universitets expertis tillgängliggörs genom deras ömsesidiga samarbete.
Gällande kartläggning av färdigheter och kunskaper samt utvecklingsstrategier med fokus på utveckling av hantverk har Revalento i över tio år tillsammans med BenPo arbetat med utveckling och tillämpning av LLL ICT inom sektorer som omvårdnad, installationsteknik m.fl. Dessa applikationer fungerar också som kvalitetssäkringsmekanismer för att fokusera utbildningen på rätt ämnen.
Revalento har bedrivit omfattande lärande- och utvecklingsprojekt i Storbritannien, Sverige samt Nederländerna och har lång erfarenhet av samarbeten inom EU.

 

 

Logo GAPM

The Pastukhov State Academy of Industrial Management är en statlig utbildningsinstitution. Den grundades 1994 och har som en av de första VET-institutionerna i Ryssland certifierats av IQNet. Den har upprepade gånger belönats för sin kvalitetsstyrning.
SAIM är specialiserat på yrkesutbildning för arbetsledning och specialister inom industriföretag, administrativa myndigheter inom offentlig och kommunal sektor samt universitet. Utbildningarna grundas på aktiv träning för att få ett verkligt resultat. Sakkunskaperna handlar om nydanande projektteknologi som använder sig av allt från utveckling och implementering av kvalitetsstyrningssystem till yrkesutbildningar, vilket även innefattar MBA och MPA.
Kundkretsen utgörs av över 1000 företag och organisationer från alla regioner inom Ryska federationen. Vårt arbetslag utbildar årligen över 9000 personer.
SAIM består av 6 institutioner, 2 utbildningscentra, doktorandprogram, samt en filial i Moskva. Pastukhov Publishing House, som drivs av Akademin, ger ut “Pastukhov Academy Bulletin”, litteratur kring utbildning och metodik. SAIM är en av grundarna till tidsskriften “VET in Russia and World-Wide”.
Akademin har omfattande erfarenhet av internationella projekt som berör utvecklingen av yrkesutbildning och kvalitetssäkring. I samarbete med CIS (Österrike), Cro-Cert (Kroatien) och Quality Austria genomför Akademin utbildningar för chefer och revisorer inom områdena QMS, EMS, OHSAS, socialt ansvar, informationssäkerhet samt riskhantering. De utför också kvalificeringstester och reviderar ledningssystem utifrån anpassade program inom Europeiska organisationen för kvalitet. Tillsammans med Folkuniversitetet (Sverige) och Revalento (Nederländerna) bedriver SAIM forskning inom kvalitetssäkring. Tillsammans med London Business School har de genomfört ett stort projekt med syfte att attrahera investeringar i den ryska ekonomin. Projekten som berör utbildning av chefer genomförs tillsammans med Carl DuisbergCenter (Tyskland).

 

 

Rusi

The Republican Institute for Vocational Education (RIPO) grundades 1993 för att tillhandahålla vetenskapligt och metodologiskt underlag för yrkesutbildning och vidareutbildning av yrkeslärare i Vitryssland.
RIPO:s organisationsstruktur innefattar ett institut för forskning inom yrkesutbildning, 2 yrkeshögskolor, en fakultet för omskolning av och kompetensutveckling för lärarkår och ledning, doktorandprogram, ett center för information om yrkesutbildningar, ett center för redigering och publicering, samt institutioner för jämförande forskning och internationella samarbeten inom VET (över 800 anställda).
RIPO upprätthåller samarbeten med forskningsinstitut inom VET, läroanstalter, industriella organisationer inom EU, alla CIS-länder, USA m.m.
RIPO anordnar internationella konferenser, seminarier inom områdena kvalitetssäkring och evidensbaserat policyskapande inom VET, Torino-processen, NQF-utveckling mm. Kvalitetsbedömningsprogrammet för yrkesutbildningar i Vitryssland tas fram med hänsyn till EQAVET-principerna, vilket inbegriper en lista över nyckelindikatorer för systemutvärdering inom VET i Vitryssland samt en katalog över de viktigaste statistiska indikatorerna som beskriver allmänna villkor, resurser och behov hos VET-system och LM. RIPO har intyg om överensstämmelse med kvalitetsstyrningssystemet STB ISO 9001-2009.

Back to top