Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Slide1 Slide2 Slide3 Slide4
loading...

Gränsöverskridande rörlighet med europeiskt medborgarskap höjer kraven på en anpassning av högre utbildning inom länder utanför EU (Ryssland, Vitryssland, Kazakstan, Ukraina, Serbien, Montenegro m.fl.). Idén om kvalitet inom utbildning grundas på internationell förvaltningsstandard. Men utan ett ordentligt indikatorsystem som fokuserar på kunden och andra berörda parter kommer institutioner att stå inför många svårigheter gällande målsättningen att sprida ISO inom högre utbildning.


Projektets allmänna mål är en nationell anpassning till EU:s kvalitetsmodell för utbildning samt insamling av positiv, funktionell praxis från spridningen av modellen och kvalitetssäkring inom utbildning.
Följande aktiviteter skall genomföras under projektet:


- Forskning kring anpassningen av kvalitetsmodellen CQAF i partnerländerna;
- Utarbetande av ett koncept för utnyttjandet av CQAF:s kvalitetsmodell i partnerländerna;
- Utarbetande av resurser och marknadsföringsmaterial;
- Utbildning av instruktörer inom CQAF-modellen för mottagande länders universitet;
- Utarbetande av en guide till kvalitetsmodellen för högre utbildning samt diskussion på nationell nivå;
- Stöd och övervakning av användningsprocesserna för CQAF-modellen i mottagarländerna;
- Ytterligare forskning kring uppfattningen om CQAF:s kvalitetsmodell i partnerländerna samt resultaten enligt principerna för kvalitetsstyrning.


Projektets huvudsakliga resultat kommer att vara:


- Anpassningen av kvalitetssäkringsmodellen QM&CQAF för högre utbildning till nationella förhållanden samt godkännandet av universitet i partnerländerna;
- Nätverkets deltagare skall motiveras och utbildas för att sprida QM&CQAF-modellen i andra länder;
- Komplett guide för QM&CQAF-modellen som innehåller beskrivning, tillämpningsmetodologi, rekommendationer för anpassning, resultatindikatorer för effektiviteten hos spridningen av modellen.

Projektets huvudsakliga resultatindikatorer kommer att vara:

- Huruvida modellen är lämplig för projektets mål och aktiviteter, inklusive uppfattningen om och bearbetningen av beskrivning och tillämpningsmetodologi;
- Täckningen av högskolor på nationell nivå.

Bedömningssystemet för projektindikatorer kommer att vara:


- Vägledningsmaterial gällande uppfattningen om modellens anpassning, tillämpning och spridning i projektets partnerländer;
- Lokaliserade utbildningsprogram för handledare, lärare och specialister;
- Antal genomförda utbildningar;
- Antal universitetshandledare, lärare och specialister som utbildats inom anpassning och spridning av QM&CQAF-modellen;
- Bedömningar av experter på QM&CQAF-modellen;
- Resultat från internrevision av QM&CQAF-modellen;
- Antalet presentationer av QM&CQAF-modellen som hållits för aktörer inom utbildningsprocesser;
- Antalet nationella universitet som är redo att anamma QM&CQAF-modellen.

Contact Map bottom

Back to top